<data:blog.pageTitle/>

This Page

has moved to a new address:

http://www.wandelblogdidierreynaert.be

Sorry for the inconvenienceā€¦

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service
Wandelblog Didier Reynaert: Santiago door beginners : Alles is goed

zondag 15 maart 2015

Santiago door beginners : Alles is goed

Gisteravond vernam ik via de blog van Pieter en Mieke het overlijden van Pieter. Ik wist al een tijdje dat zijn gezondheid niet goed was, maar het is toch altijd een beetje schrikken wanneer men met dergelijk nieuws wordt geconfronteerd.
Ik ken deze mensen niet persoonlijk maar ik volgde reeds een tijdje hun blog (Santiago door beginners) sedert ze begin juli 2013 te voet naar Santiago de Compostela vertrokken. Toen reeds was Pieter ziek.
Na de tocht bleef Pieter moedig zijn blog bijhouden. Zo leerde ik hem kennen als iemand die bleef vechten tegen de ziekte en de pijn en bleef geloven en hopen in een goede afloop.
Helaas het mocht niet zijn : de ziekte bleek sterker dan de hoop en het geloof.
Langs deze weg wil ik aan Mieke en de ganse familie, de vrienden en kennissen mijn innige deelneming aanbieden.
Pieter : rust in vrede.

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage